Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa hợp tác Guyana

Gần đây có rất nhiều quốc gia trên thế giới đều có nhu cầu đầu tư vào Cộng hòa hợp tác Guyana nên các doanh nghiệp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình trước những biến động của thị trường đầy tiềm năng như Cộng hòa hợp tác Guyana. Trước khi tiến hành đầu tư vào Cộng hòa hợp tác Guyana, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký sáng chế để ngăn chặn những doanh nghiệp khác có ý định sử dụng sáng chế của mình để làm nhái các sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và hình ảnh của mình.

Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Cộng hòa hợp tác Guyana, doanh nghiệp nộp đơn cần phải thực hiện những bước sau:

  + Tra cứu sáng chế.

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

  + Tên, địa chỉ chủ sở hữu sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế của doanh nghiệp, văn phòng sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa hợp tác Guyana sẽ tiến hành xử lý đơn qua những bước sau:

  + Thẩm định hình thức.

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đáp ứng được yêu cầu theo Luật sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa hợp tác Guyana thì sáng chế của doanh nghiệp sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Trong trường hợp đơn sáng chế không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật, đơn sáng chế sẽ bị Văn phòng sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Thong ke