Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Fiji

Cộng hòa Fiji là một nước đang phát triển, kinh tế khá nhỏ bé, phân tán. Mía, đường là những ngành chủ chốt, du lịch có triển vọng phát triển thành nguồn thu lớn cho ngân sách. Ngoài ra Fiji có thế mạnh về khai khoáng (vàng, nước khoáng...). Cộng hòa Fiji đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế với việc phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp thay thế nhập khẩu, bao gồm hàng dệt và chế biến thực phẩm. Fiji xuất khẩu chủ yếu là đường, vàng và gỗ.

Các doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký sáng chế khi tiến hành đầu tư sang Việt Nam hay Cộng hòa Fiji để bảo hộ độc quyền sáng chế cho riêng mình, đồng thời cũng tạo một thương hiệu mới tại nước đó.

Về thủ tục đăng ký sáng chế, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

    + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

    + Mẫu sáng chế hàng hóa/sản phẩm.

    + Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký sáng chế.

    + Giấy ủy quyền.

    + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu sáng chế để đảm bảo rằng sáng chế của doanh nghiệp không bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của người khác.

Thông thường, nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp phải tiến hành những bước sau:

    + Tra cứu sáng chế.

    + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

    + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

    + Cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam, thời gian cấp văn bằng bảo hộ sẽ là 14-18 tháng.

Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Fiji, thời gian cấp văn bằng bảo hộ là 9 tháng.

Sáng chế được đăng ký sẽ được bảo hộ độc quyền trong 20 năm và sau 20 năm doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng sáng chế, doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn sáng chế.

Thong ke