Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na là một quốc gia tại Caribe. Một phần ba phía tây hòn đảo Hispaniola thuộc Haiti, khiến cho Hispaniola một trong hai hòn đảo Caribê thuộc hai quốc gia.

Cộng hòa Dominicana cũng đã được áp dụng một mô hình kinh tế tự do, điều đó đã khiến cho quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Mặc dù từ lâu đã nổi tiếng với sản xuất đường, nền kinh tế ngày nay chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ, có hệ thống viễn thông hiện đại. 

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Đô-mi-ni-ca-na trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký sáng chế cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

Dù đăng ký sáng chế ở Việt Nam hay Đô-mi-ni-ca-na, thủ tục đăng ký sáng chế đều phải có những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

   + Bản mô tả sáng chế.

   + Bản vẽ sáng chế.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Đô-mi-ni-ca-na đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Đô-mi-ni-ca-na, thời hạn đơn đăng ký sáng chế được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

    + Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 4 tháng kể từ ngày nộp đơn.

    + Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 14 -16 tháng.

    + Cấp văn bằng bảo hộ là 4 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký sáng chế bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Đô-mi-ni-ca-na, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế thông thường sẽ là 24 tháng.

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Đô-mi-ni-ca-na, chủ sở hữu sáng chế nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)