Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia

Cuộc gặp mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia cũng đề cập một số kết quả đạt được trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, những định hướng quan trọng trong các nội dung thảo luận trong 2 ngày tới. Các đại biểu của đều mong muốn cùng Việt Nam đánh giá lại chặng đường hợp tác đã qua, cùng nhau trao đổi thông tin và kinh nghiệm, xác định những thuận lợi và thách thức và đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại, giáo dục, đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia, lao động...

Trước khi tiến hành đầu tư vào Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký sáng chế để ngăn chặn những doanh nghiệp khác có ý định sử dụng sáng chế của mình để làm nhái các sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và hình ảnh của mình.

Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, doanh nghiệp nộp đơn cần phải thực hiện những bước sau:

  + Tra cứu sáng chế

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

  + Tên, địa chỉ chủ sở hữu sáng chế.

  + Mẫu sáng chế.

  + Danh mục hàng hóa, sản phẩm.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế của doanh nghiệp, văn phòng sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia sẽ tiến hành xử lý đơn qua những bước sau:

  + Thẩm định hình thức.

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đáp ứng được yêu cầu theo Luật sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia thì sáng chế của doanh nghiệp sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Trong trường hợp đơn sáng chế không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật, đơn sáng chế sẽ bị Văn phòng sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Thong ke