Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Angola

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Angola được chính thức thiết lập vào ngày 12/11/1975. Kể từ đó đến nay, trong mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến tốt đẹp, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, Sở hữu trí tuệ…. giữa Việt Nam và Angola. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư lẫn nhau.

Các doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký sáng chế khi tiến hành đầu tư sang Việt Nam hay Angola để bảo hộ độc quyền sáng chế cho riêng mình, đồng thời cũng tạo một thương hiệu mới tại nước đó.

Về thủ tục đăng ký sáng chế, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

+ Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

+ Bản mô tả sáng chế.

+ Bản vẽ sáng chế.

+ Giấy ủy quyền.

+ Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu sáng chế để đảm bảo rằng sáng chế của doanh nghiệp không bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của người khác.

Thông thường, nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp phải tiến hành những bước sau:

+ Tra cứu sáng chế.

+ Nộp đơn đăng ký sáng chế.

+ Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

+ Cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam, thời gian cấp văn bằng bảo hộ sẽ là 14-18 tháng.

Đăng ký sáng chế tại Angola, thời gian cấp văn bằng bảo hộ là 9 tháng.

Sáng chế được đăng ký sẽ được bảo hộ độc quyền trong 20 năm .

Thong ke