Đăng ký sáng chế tại Cameroon

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cameroon, hai nước đã có những chính sách trong việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu thị trường còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp Cameroon, tạo cơ hội mở rộng giao thương, hợp tác trong thời gian tới.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Cameroon trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký sáng chế cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

Dù đăng ký sáng chế ở Việt Nam hay Cameroon, thủ tục đăng ký sáng chế đều phải có những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

   + Bản vẽ sáng chế.

   + Bản mô tả sáng chế.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Cameroon đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Cameroon, thời hạn đơn đăng ký sáng chế được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

   + Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 14-15 tháng.

   + Cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký sáng chế bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Cameroon, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế thông thường sẽ là 18-20 tháng.

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Cameroon, chủ sở hữu sáng chế nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP).