Đăng ký sáng chế tại Cabo Verde

Cabo Verde là một trong những thì trường đầy tiềm năng thu hút đâu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy kinh tế. Các quốc gia trên thế giới tăng cường hợp tác và đầu tư với tại thị trường Cabo Verde trong đó có Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhận thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký độc quyền sáng chế khi tiến hành đầu tư vào Cộng hòa Cabo Verde nên việc đăng ký sáng chế được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu.

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

   + Mẫu sáng chế.

   + Danh mục hàng hóa sản phẩm hàng hóa.

   + Giấy ủy quyền

   + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế

Để doanh nghiệp có thể nhận được thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp phải tiến hành theo trình tự các bước sau:

    + Tra cứu sáng chế

    + Nộp đơn đăng ký sáng chế

    + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

    + Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Ở đây, việc tra cứu sáng chế là không bắt buộc, tuy nhiên lại vô cùng quan trọng đối với doanh  nghiệp khi thực hiện việc nộp đơn. Để biết được khả năng bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp có đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu. Không những thế, việc tra cứu còn giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng cấp bằng sáng chế của doanh nghiệp đạt khoảng bao nhiêu phẩn trăm. Điều này, sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí rất nhiều.

Do đó, việc tra cứu sáng chế là do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên theo kinh nghiệp của Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Cabo Verde, HAIHAN-IP tư vẫn doanh nghiệp nên thực hiện việc tra cứu sáng chế.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận sáng chế tại Cộng hòa Cabo Verde là 19 tháng.

Thong ke