Đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất

Hiện nay, các nhà đầu tư Việt Nam rất quan tâm tới Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất bởi môi trường đầu tư hấp dẫn, kinh tế trên đà phát triển, môi trường chính trị- xã hội ổn định. 

Doanh nghiệp nhận thấy được thị trường rất tiềm năng tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, doanh nghiệp tăng cường đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại phát triển nhanh hơn nữa. Doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc bảo hộ độc quyền thương hiệu của mình tại thị trường Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Nhiều doanh nghiệp, đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem làm cách nào để thực hiện việc đăng ký sáng chế thành công và thủ tục đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, HAIHAN-IP sẽ cung cấp cho doanh một số thông tin sau:

1. Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm có:

   + Tờ khai đăng ký sáng chế.

   + Bản vẽ sáng chế.

   + Bản mô tả sáng chế.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

2. Doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước theo tiến trình sau:

   + Tra cứu sáng chế

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế

   + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

   + Cấp văn bằng bảo hộ

3. Thẩm định viên sẽ xử lý đơn như sau:

   + Thẩm định hình thức

   + Thẩm định nội dung

   + Cấp văn bằng bảo hộ

Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế của doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất thì đơn sáng chế của doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế độc quyền.

Trong trường hợp đơn sáng chế của doanh nghiệp bị trùng và tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của doanh nghiệp khác hoặc không đáp ứng đúng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất thì đơn sáng chế sẽ bị Cục đưa ra thông báo từ chối Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Để giảm thiểu được rủi ro khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, doanh nghiệp nên tiến hành việc tra cứu chính thức trước khi nộp đơn tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất . Việc tra cứu này sẽ giúp doanh nghiệp xem sáng chế của mình có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế nào không, trong trường hợp bị trùng và tương tự doanh nghiệp sẽ có hướng sửa sáng chế sao cho phù hợp với quy định tại Luật sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng khi nộp đơn là được cấp văn bằng bảo hộ

Thời gian cấp văn bằng bảo hộ tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ sẽ được bảo hộ 10 năm và doanh nghiệp có thể gia hạn sáng chế mỗi lần 10 năm và đước gia hạn nhiều lần.

Thong ke