ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI BỈ

Trong thời gian 40 năm này, sự hợp tác giữa hai nước đã tiến triển cùng với sự phát triển nhanh chóng và năng động của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khởi đầu từ tập trung vào các nhu cầu tái thiết của Việt Nam, hợp tác phát triển Bỉ đã mở rộng không ngừng trên nhiều lĩnh vực.

Để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp giữa 2 quốc gia nên khi doanh nghiệp đầu tư, xuất nhập khẩu các mặt hàng hóa, sản phẩm đều thực hiện việc đăng ký sáng chế tại quốc gia đó. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có những điểm khác nhau về Luật sở hữu trí tuệ, nên doanh nghiệp rất khó nắm bắt được các quy định cần thiết khi tiến hành đăng ký sáng chế để tránh việc gây ra tốn kém về thời gian và chi phí cho mỗi quốc gia.

Việt Nam và Cộng hòa hồi giáo Bỉ đều có những điểm giống nhau về tài liệu đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

  + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Giấy ủy quyền

  + Phí, lệ phí đăng ký sáng chế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý đối với mẫu sáng chế, ở Việt Nam cần 8 mẫu sáng chế, còn đối với cộng hòa hồi giáo Bỉ cần 12 mẫu.

Khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký sáng chế ở Việt Nam hay Cộng hòa hồi giáo Bỉ đều phải thực hiện qua những bước sau:

  + Tra cứu sáng chế.sawa.vn

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

  + Cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, thẩm định viên tại Cục sở hữu của hai nước đều tiến hành xem xét đơn qua những giai đoạn sau:

  + Thẩm định hình thức.

  + Công bố đơn.

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì sáng chế đó sẽ được cấp văn bằng bảo hộ.

Về thời gian xử lý đơn đăng ký sáng chế tại mỗi nước có những điểm khác nhau. Dưới đây là bảng so sánh về thời gian đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Cộng hòa Cộng hòa hồi giáo Bỉ như sau:

         Nước

Nội

dung

 

 Việt Nam

 

Cộng hòa hồi giáo Bỉ

 

Thẩm định nội dung

6 tháng

4 tháng

 

Công bố đơn

2 tháng

3 tháng

 

Thẩm đinh

hình thức

36 tháng

18 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

 

Doanh nghiệp khi thực hiện việc đăng ký sáng chế đều cần tìm hiểu và nắm rõ được những điều cơ bản nhất về thủ tục và thời gian đăng ký sáng chế để giúp doanh nghiệp có những tính toán hợp lý khi đăng ký sáng chế tại quốc gia mà doanh nghiệp định đầu tư thương mại và sản xuất hàng hóa.

Một trong những vấn đều quan trọng nữa là khi thực hiện đăng ký sáng chế sang quốc gia khác, doanh nghiệp cần thực hiện thông qua đại diện sở hữu trí tuệ của quốc gia đó. Điều này giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm thiểu được những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Thong ke