Đăng ký sáng chế tại Benin

Về quan hệ giữa Cộng hòa Benin - Việt Nam, Tổng thống Thomas Boni Yayi khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương những năm qua và bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới trong mọi lĩnh vực. 

Trong chuyến thăm gần đây của hai Thủ tướng việt nam và Cộng hòa Benin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống nhiều mặt Việt Nam – Cộng hòa Benin thời gian qua, nhất là sự phát triển đều đặn trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước. Điều này tạo nên bước ngoặt lớn trong sự phát triển sở hữu trí tuệ ở hai nước và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có thể đầu tư phát triển thương mại tốt hơn.

Nhờ mở rộng quan hệ và chiến lược hợp tác lâu dài, tạo nên việc đăng ký sáng chế có tầm quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam hay Cộng hòa Benin, người nộp đơn đều phải chuẩn bị những thông tin cần thiết sau:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí đăng ký sáng chế.

Về xử lý đơn đăng ký sáng chế quy trình cũng giống như ở Việt Nam được tiến hành qua ba giai đoạn:

   + Tra cứu sáng chế.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên về thời gian đăng ký thì Benin được kéo dài hơn so với ở Việt Nam, tại Cộng hòa Benin thời gian được tiến hành các bước được tính như sau:

   + Tra cứu sáng chế: Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế: Thời gian tiến hành: 22- 26 tháng.

   + Cấp văn bằng bảo hộ: Thời gian tiến hành: 02 tháng.

Doanh nghiệp tại 2 nước tiến hành bảo hộ sáng chế thực hiện việc nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một công ty có trình độ chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm trọng lĩnh vực đăng ký sáng chế đặc biệt HAIHAN-IP làm việc đặt chất lượng công việc nên hàng đầu. Vì vậy doanh  nghiệp có thể tin tưởng ủy thác cho HAIHAN-IP thực hiện việc đăng ký sáng chế của mình.

Thong ke