Đăng ký sáng chế tại Bahamas

Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bahamas đã được thiết lập trong nhiều năm. Với một mối quan hệ lâu dài như vậy, rất nhiều công dân Bahamas muốn tới thăm và thiết lập kinh doanh của họ tại Việt Nam và ngược lại.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Bahamas nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa trước khi đưa sang Bahamas. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa, sản phẩm. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký sáng chế đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký sáng chế.

+ Bản mô tả sáng chế.

+ Danh mục hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ.

+ Giấy ủy quyền.

+ Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký sáng chế.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

+ Tra cứu sáng chế.

+ Nộp đơn đăng ký sáng chế.

+ Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

+ Cấp văn bằng bảo hộ.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Bahamas, doanh nghiệp cần tra cứu sáng chế để đánh giá xem sáng chế dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với  sáng chế của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem sáng chế có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Bahamas không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ sáng chế.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ sáng chế tại Bahamas thông thường là 24 tháng

Thong ke