Đăng ký sáng chế tại Andorra

Andorra là thân vương quốc nhỏ ở Tây Âu, nằm ở phía sườn Nam của dãy Pyrénées, giữa biên giới nước Pháp và Tây Ban Nha. Andorra có nền kinh tể thương mại phát triển và có nhiều chính sách mở cửa với mục tiêu là thu hút đầu tư từ nước ngoài. Nhận thấy, các chính sách này có nhiều điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường đầu tư về nhiều lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, công nghiệp…..

Gần đây có rất nhiều quốc gia trên thế giới đều có nhu cầu đầu tư vào Andorra nên các doanh nghiệp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình trước những biến động của thị trườn đầy tiềm năng như Andorra. Trước khi tiến hành đầu tư vào Andorra, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký sáng chế để ngăn chặn những doanh nghiệp khác có ý định sử dụng sáng chế của mình để làm nhái các sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và hình ảnh của mình.

Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Andorra, sáng chế của doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 + Sáng tạo

 + Tính mới

 + Áp dụng vào công nghiệp.

Doanh nghiệp nộp đơn cần phải thực hiện những bước sau:

 + Tra cứu sáng chế.

 + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

 + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

 + Cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

 + Tên, địa chỉ chủ sở hữu sáng chế.

 + Bản mô tả sáng chế.

 + Bản vẽ sáng chế.

 + Giấy ủy quyền.

 + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế của doanh nghiệp, văn phòng sở hữu trí tuệ tại Andorra sẽ tiến hành xử lý đơn qua những bước sau:

 + Thẩm định hình thức.

 + Thẩm định nội dung.

 + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đáp ứng được yêu cầu theo Luật sở hữu trí tuệ tại Andorra thì sáng chế của doanh nghiệp sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Trong trường hợp đơn sáng chế không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật, đơn sáng chế sẽ bị Văn phòng sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Thong ke