Đăng ký sáng chế tại Algeria

Algérie (Algeria) tên chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie là một nước tại Bắc Phi, và là nước lớn nhất trên lục địa Châu Phi. Algérie là thành viên của Liên Hợp Quốc (UN), Liên minh châu Phi (AU), Phong trào không liên kết (NAM), Liên đoàn Ả Rập (ACL), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức các nước Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ (OAPEC), Khối Maghreb (UMA)...vv.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp việt nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Algeria nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa trước khi đưa sang Algeria. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký sáng chế hàng hóa, sản phẩm. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký sáng chế đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký sáng chế.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

  + Tra cứu sáng chế.

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Algeria, doanh nghiệp cần tra cứu sáng chế để đánh giá xem sáng chế dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với  sáng chế của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem sáng chế có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Algeria không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ sáng chế.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ sáng chế tại Algeria thông thường là 3 năm

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, sáng chế đó sẽ được bảo hộ trong 20 năm.

Thong ke