ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI AI CẬP

Ai Cập luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Ai Cập có những chính sách nhằm thu hút đầu tư, thiết lập các quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế với các nước bè bạn.

Ai Cập cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ai Cập, và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển nhiều lĩnh vực.

Khi cả hai nước đều tạo điều kiện phát triển nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào. Các doanh nghiệp hai bên đều nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền  lợi của mình trước pháp luật của nước sở tại là điều vô cùng quan trọng.

Vì vậy, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đăng ký sáng chế khi đầu tư vào Việt Nam cũng như đầu tư vào Ai Cập.

Khi thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Ai Cập hay Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành việc đăng ký sáng chế thông qua đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại nước sở tại đó.

Dù doanh nghiệp đăng ký sáng chế bằng hình thức nào thì những tài liệu sau là những tài liệu không thể thiếu khi đăng ký:

+ Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

  + Bản mô tả sáng chế

  + Bản vẽ sáng chế

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

  + Lệ phí đăng ký sáng chế

Khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, thẩm định viên hai nước đều thực hiện những bước sau:

  + Thẩm định hình thức

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian đơn nhãn hiệu của doanh nghiệp được cấp bằng tại Ai Cập là  4 - 5 năm kể từ ngày nộp đơn.

Còn tại Việt Nam, sáng chế được cấp từ 3 - 4 năm kề từ ngày doanh nghiệp nộp đơn.

Thong ke