Đăng ký sáng chế tại Ả Rập Saudi

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Sếch Áp-đu-la Bin Day-ết An Na-hai-an và Bộ trưởng Kinh tế Xun-tan Man-xu-ri đã tiếp Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng, tương lai phát triển của Việt Nam và khẳng định Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Doanh nghiệp nhận thấy được thị trường rất tiềm năng tại Ả Rập Saudi, doanh nghiệp tăng cường đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại phát triển nhanh hơn nữa. Doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc bảo hộ độc quyền thương hiệu của mình tại thị trường Ả Rập Saudi. Nhiều doanh nghiệp, đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem làm cách nào để thực hiện việc đăng ký sáng chế thành công và thủ tục đăng ký sáng chế tại Ả Rập Saudi.

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký sáng chế tại Ả Rập Saudi, HAIHAN-IP se cung cấp cho doanh một số thông tin sau:

1. Sáng chế của doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

  + Tính mới.

  + Tính sáng tạo.

  + Áp dụng công nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm có:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế.

  + Bản mô tả sáng chế.

  + Bản vẽ sáng chế.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

3. Doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước theo tiến trình sau:

  + Tra cứu sáng chế.

  + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

  + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

4. Thẩm định viên sẽ xử lý đơn như sau:

  + Thẩm định hình thức.

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế của doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Ả Rập Saudi thì đơn sáng chế của doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế độc quyền.

Trong trường hợp đơn sáng chế của doanh nghiệp bị trùng và tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của doanh nghiệp khác hoặc không đáp ứng đúng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Ả Rập Saudi thì đơn sáng chế sẽ bị Cục đưa ra thông báo từ chối Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Để giảm thiểu được rủi ro khi thực hiện việc đăng ký sáng chế tại Ả Rập Saudi, doanh nghiệp nên tiến hành việc tra cứu chính thức trước khi nộp đơn tại Ả Rập Saudi. Việc tra cứu này sẽ giúp doanh nghiệp xem sáng chế của mình có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế nào không, trong trường hợp bị trùng và tương tự doanh nghiệp sẽ có hướng sửa sáng chế sao cho phù hợp với quy định tại Luật sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng khi nộp đơn là được cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian cấp văn bằng bảo hộ tại Ả Rập Saudi là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ sẽ được bảo hộ 10 năm và doanh nghiệp có thể gia hạn sáng chế mỗi lần 10 năm và đước gia hạn nhiều lần.