Đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia có mối liên hệ gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, thì việc đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia sẽ có liên hệ quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào hiệu lực của đăng ký quốc gia ở nước xuất sứ trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký quốc tế. Sau thời hạn 5 năm thì nhãn hiệu đăng ký quốc tế mới trở nên độc lập với nhãn hiệu đăng ký quốc gia

Ví dụ: Nhãn hiệu đăng ký quốc tế xuất xứ ở Việt Nam bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ thì đăng ký quốc tế của nhãn hiệu đó cũng bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ. Sau thời hạn 5 năm, nhãn hiệu đăng ký quốc tế mới trở nên độc lập với đăng ký quốc gia. 

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có thay đổi các vấn đề nào liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Nước được chỉ định đơn sẽ tiến hành xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đó như thế nào?

Các nước thành viên của Nghị định gồm những quốc gia nào?

Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke