Đăng ký nhãn hiệu VMA

Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Pháp chuyên hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm: nhôm và thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile). Để việc đăng ký có tính khả thi về lĩnh vực sở hữu tí tuệ. Công ty đã ủy quyền cho Đại diện HAIHAN-IP đăng ký thương hiệu “VMA”.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Pháp

Địa chỉ: Số 179 phố Xốm, tổ 4, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm: nhôm và thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile).

- Số đơn: 4-2018-33664

- Ngày nộp đơn: 28/09/2018

- Ngày chấp nhận đơn: 29/10/2018

Thong ke