ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VINTMEC

Sơn là dạng chất lỏng, là chất liệu để tạo nên màu sắc cho xây dựng như nhà cửa, các công trình hay các vật liệu trang trí cần dùng đến sơn. Sơn thường được lưu trữ, bán và ứng dụng như chất lỏng, nhưng hầu hết các loại sơn khô đi biến thành chất rắn.
Đại diện HAIHAN-IP giới thiệu sơ qua về đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm sơn.

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Ngô Trường Ninh

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Đông Lư, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu:

Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.

Nhóm 19: Bột bả mát tit; bột chét tường.

- Số đơn: 4-2017-14747

- Ngày nộp đơn: 24/05/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 26/06/2017

Thong ke