Đăng ký nhãn hiệu Tuấn Thu

Hiện nay, tất cả những gì liên quan đến cuộc sống con người đều có thể làm giả, làm nhái từ vật dụng nhỏ nhất đến giá trị nhất, do vậy mà chúng ta cần phải hiểu rõ hơn để đăng ký thương hiệu bảo đảm tính pháp lý cho sản phẩm, dịch vụ hàng hóa. Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi đã đăng ký nhãn hiệu “Tuấn Thu” theo sự ủy quyền của chủ đơn.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Anh Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 38, phố Chi Các, Khu 1, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương,

Tỉnh Hải Dương

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Giấy vệ sinh; giấy ăn.

- Số đơn: 4-2018-36011

- Ngày nộp đơn: 17/10/2018

- Ngày chấp nhận đơn: 19/11/2018

Thong ke