Đăng ký nhãn hiệu Trường Long

Nhãn hiệu là giá trị mang tên giấy thông hành đối với sản phẩm, dịch vụ hàng hóa. Tất cả những gì có thể buôn bán hay quảng cáo đều phải đăng ký nhãn hiệu ra thị trường để đảm bảo nguồn hàng và xuất xứ của sản phẩm. Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi đã đăng ký nhãn hiệu “Trường Long” cho sản phẩm giấy vệ sinh, giấy ăn cho chủ đơn là anh Nguyễn Văn Tuấn.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 38, phố Chi Các, Khu 1, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: giấy vệ sinh; giấy ăn.

- Số đơn: 4-2018-23642

- Ngày nộp đơn: 17/07/2018

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 17/08/2018

Thong ke