Những quy định khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid là gì?

Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Madrid do vậy theo quy định thì mọi tổ chức, cá nhân, pháp nhân của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam, cụ thể như sau:

Điểm khác biệt giữa Nghị định Thư Madrid và Thỏa ước Madrid là gì?

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết cho các doanh nghiệp nhằm bảo vệ nhãn hiệu riêng của mình, đây là khâu quan trọng trong việc phát triển nhãn hiệu trong tương lai. Cùng quy định về đăng kí nhãn hiệu hàng hóa, nhưng giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định Thư Madrid lại có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid cần những tài liệu gì khi nộp đơn?

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, muốn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài có thể sử dụng Nghị định thư Madrid. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid.

Thong ke