ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THE BLACK WOLFS VÀ TIANXIN

 Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân được hợp tác với chủ sở hữu nhãn hiệu là người Trung Quốc trong việc đăng ký nhãn hiệu liên quan đến máy và máy công cụ cho nhãn hiệu THE BLACK WOLFS và TIANXIN.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên chủ đơn: ZHENG JI WEI

Địa chỉ: 6-302, Jin Feng Yuan, Huanbi Zhuang, Jinxia Street, Shantou City, Guangdong Province, P.R. China

2.1 Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:  

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Đen, trắng.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 07: Gồm có:

Máy và máy công cụ.

+ Ðộng cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).

+ Các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).

+ Nông cụ (không thao tác thủ công).

+ Máy ấp trứng.

Chú thích: Nhóm này chủ yếu gồm các loại máy móc, máy công cụ, động cơ và đầu máy.

Nhóm 12: Gồm có:

+ Xe cộ.

+ Phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.

Chú thích: Nhóm này đặc biệt gồm cả:

+ Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.

+ Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.

+ Phương tiện giao thông chạy trên đệm khí.

- Số đơn: 4-2014-25981

- Ngày nộp đơn: 28/10/2014

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 28/11/2014

2.2 Thông tin nhãn hiệu

- Mẫu nhãn hiệu:

- Mô tả nhãn hiệu

Màu sắc: Đen, trắng.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 07: Gồm có:

+ Máy và máy công cụ.

+ Ðộng cơ và  đầu  máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).

+ Các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).

+ Nông cụ (không thao tác thủ công).

+ Máy ấp trứng.

Chú thích: Nhóm này chủ yếu gồm các loại máy móc, máy công cụ, động cơ và đầu máy.

Nhóm 12: Gồm có:

+ Xe cộ.

+ Phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.

Chú thích: Nhóm này đặc biệt gồm cả:

+ Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.

+ Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.

+ Phương tiện giao thông chạy trên đệm khí.

- Số đơn: 4-2014-25980      

- Ngày nộp đơn: 28/10/2014

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 28/11/2014

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

 

 

 

 

 

 

Thong ke