Đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có trụ sở chính tại Quận Thanh Xuân thuộc thành phố Hà Nội, với điều kiện vị trí địa lý thuận lợi giúp cho các tổ chức, cá nhân tại Quận Thanh Xuân nói riêng và các tổ chức, cá nhân nói chung có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân không phải ai cũng có thể nắm rõ những tài liệu cần thiết khi thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thanh Xuân.

Để tiết kiệm được thời gian, các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở ngay trong Quận Thanh xuân. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn thông qua các đại diện sơ hữu trí tuệ là địa diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ.

Đăng ký nhãn hiệu ở Quận Thanh Xuân cần phải thực hiện những bước cơ bản sau:

+ Tra cứu nhãn hiệu: để đảm bảo được chính xác khả năng cấp bằng của nhãn hiệu dự định đăng ký, cá nhân, tổ chức nên thực hiện việc tra cứu này.

+ Phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gắn nhãn hiệu, logo lên sản phẩm nào thì cần phải chọn nhóm có sản phẩm đó, việc phân nhóm cần phải dựa theo bảng phân loại quốc tế Nice 10.

+ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân, các tổ chức, cá nhân cần phải có đầy đủ những tài liệu sau:

  • - Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: trong tờ khai sẽ phải thể hiện được tên, địa chỉ đầy đủ, mẫu nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu và phải tiến hành phân nhóm, mô tả nhãn hiệu dự định đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân.

  • - Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký nhãn hiệu ở Quận Thanh Xuân.

  • - Giấy ủy quyền nếu các tổ chức, cá nhân đăng ký thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ.

Để đảm bảo được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân đáp ứng được yêu cầu bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân nên thực hiện đăng ký thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như Đại diện sở hữu trí tuệ Hải Hân là một trong những đại diện có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đăng ký thương hiệu tại Quận Thanh Xuân. Khi đăng ký nhãn hiệu tại Quận Thanh Xuân thông qua đại diện Sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc hoàn thành hồ sơ và theo dõi đơn cho đến khi có kết quả cuối cùng về việc cấp giấy nhãn hiệu độc quyền.

Thong ke