Đăng ký nhãn hiệu tại Ma-rốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Công thương Ma-rốc và Thư trưởng Ngoại giao Việt Nam đã chủ trì Hội thảo xúc tiến Thương mại, Đầu tư Việt Nam - Ma-rốc tại thành phố cảng Casablanca. Hai bên cũng đã ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, Hiệp định Hợp tác Du lịch nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá giữa hai nước. Điều này thúc đẩy các cá nhân, tổ chức, tăng cường đầu tư và hợp tác lẫn nhau.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Ma – rốc trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam hay Ma – rốc, thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều phải có những tài liệu sau:

+ Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

+ Mẫu nhãn hiệu.

+ Danh mục sản phẩm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.

+ Giấy ủy quyền.

+ Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Ma rốc đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Ma rốc, thời hạn đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

+ Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 4-5 tháng.

+ Cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Ma-rốc, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ là 9 tháng.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Ma-rốc, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)