Đăng ký nhãn hiệu tại Ireland

Tổng thống Mary McAleese nồng nhiệt chào đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, coi đây là một bước tiến mới trong việc tiếp tục tăng cường các mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển và giáo dục - đào tạo. Tổng thống Mary McAleese đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tạo sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Trao đổi cụ thể những vấn đề hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ireland đầu tư, kinh doanh lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Ireland có thế mạnh như công nghệ thông tin và sinh học, năng lượng, tài chính - ngân hàng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Ireland và qua đó vào thị trường EU.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Ireland, đáp ứng nguyện vọng tăng cường và phát triển quan hệ cùng có lợi giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Khi cả hai nước đều tạo điều kiện phát triển nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào. Các doanh nghiệp hai bên đều nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền  lợi của mình trước pháp luật của nước sở tại là điều vô cùng quan trọng.

Vì vậy, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu khi đầu tư vào Việt Nam cũng như đầu tư vào Ireland.

Khi thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Ireland hay Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành việc đăng ký thông qua đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại nước sở tại đó.

Dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu bằng hình thức nào thì những tài liệu sau là những tài liệu không thể thiếu khi đăng ký:

   + Mẫu tờ khai đăng ký.

   + Mẫu nhãn hiệu.

   + Danh mục hàng hóa.

   + Giấy ủy quyền

   + Lệ phí đăng ký.

Khi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, thẩm định viên hai nước đều thực hiện những bước sau:

   + Thẩm định hình thức.

   + Thẩm định nội dung.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian đơn nhãn hiệu của doanh nghiệp được cấp bằng tại Ireland là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Còn tại Việt Nam, nhãn hiệu được cấp từ 14-18 tháng kề từ ngày doanh nghiệp nộp đơn.

 

Thong ke