Đăng ký nhãn hiệu tại Iraq

Mối quan hệ của Việt Nam và Iraq được đánh dấu kể từ khi Việt Nam mở Văn phòng Thương mại tại Baghdad năm 1959 và ký kết một số thỏa thuận hợp tác với Iraq như Hiệp định Thương mại (1959), Hiệp định Hợp tác Văn hóa (1960). Quan hệ ngoại giao song phương ở cấp Đại sứ được thiết lập ngày 10/7/1968 chính thức đánh dấu Iraq là quốc gia thứ 9 thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 1973, Việt Nam lập Đại sứ quán tại Baghdad và năm 1976, Iraq mở Đại sứ quán tại Hà Nội.

Nhờ mở rộng quan hệ và chiến lược hợp tác lâu dài, tạo nên việc đăng ký nhãn hiệu có tầm quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hay Iraq, người nộp đơn đều phải chuẩn bị những thông tin cần thiết sau:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục hàng hóa.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Về xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quy trình cũng giống như ở Việt Nam được tiến hành qua ba giai đoạn:

   + Tra cứu nhãn hiệu.

   + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên về thời gian đăng ký thì Iraq được kéo dài hơn so với ở Việt Nam, tại Iraq thời gian được tiến hành các bước được tính như sau:

 + Tra cứu nhãn hiệu: Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

 + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Thời gian tiến hành: 22- 26 tháng.

 + Cấp văn bằng bảo hộ: Thời gian tiến hành: 02 tháng.

Doanh nghiệp tại 2 nước tiến hành bảo hộ nhãn hiệu thực hiện việc nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một công ty có trình độ chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu đặc biệt HAIHAN-IP làm việc đặt chất lượng công việc nên hàng đầu. Vì vậy doanh nghiệp có thể tin tưởng ủy thác cho HAIHAN-IP thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu của mình.

 

 

Thong ke