Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm - Đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Hà Nội

Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về giao dịch kinh tế và quốc tế của cả nước. Chính vì thế, nơi đây trở thành điểm đến hội tụ rất nhiều người từ nhiều tỉnh thành khác đến để phát triển kinh tế, thương mại. trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại, các tổ chức cá nhân đã quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước một thị trường đầy tiềm nằng như thế.

Các doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội hay đăng ký logo tại Hà Nội có thể tiến hành nộp đơn bằng những cách sau:

     + Nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ có địa chỉ tại 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

     + Nộp thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ là đại diện chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ. Các đại diện sở hữu trí tuệ là những người có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội hay đăng ký thương hiệu tại Hà Nội gồm những tài liệu sau:

     - Tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội.

     - Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội.

     - Giấy ủy quyền nếu đăng ký thông qua đại diện sở hữu trí tuệ.

     - Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội. trademark

Một trong những thủ tục không bắt buộc nhưng rất cần thiết khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là các tổ chức, cá nhân nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu để biết được nhãn hiệu dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với bất kỳ một nhãn hiệu nào không. Việc tra cứu này sẽ giúp doanh nghiệp biết chắc chắn rằng nhãn hiệu dự định đăng ký có được cấp bằng hay không. Vì vậy, doanh nghiệp nên cân nhắc việc tra cứu nhãn hiệu trước khi thực hiện việc nộp đơn nhãn hiệu ở Hà Nội.

Để tra cứu nhãn hiệu trước khi thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại HN, tổ chức/cá nhân xem chi tiết tại Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa tại HAIHAN-IP

Nếu doanh nghiệp tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều tổ chức Đại diện được Cục công nhận là Đại diện chính thức có chức năng xử lý đơn và theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội như Đại diện sở hữu trí tuệ Hải Hân.

Làm thế nào để tối ưu chi phí cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

     Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục cần thiết để đạt được cơ sở pháp lý về quyền sở hữu thương hiệu, được sử dụng độc quyền nhãn hiệu, có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Để tối ưu chi phí khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể cân nhắc những giải pháp sau:

a) Thực hiện tra cứu sơ bộ trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ để đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu dự định đăng ký với các nhãn hiệu đã được cấp bằng. Nếu phát hiện có nhãn hiệu đã đăng ký trùng với nhãn hiệu của mình, người nộp đơn nhãn hiệu nên cân nhắc sửa đổi nhãn hiệu cho khác biệt. Việc tra cứu sơ bộ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ tại http://iplib.noip.gov.vn.

b) Do phí đăng ký nhãn hiệu được tính toán dựa trên số nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký, mức phí tối thiểu cho đơn nhãn hiệu tương ứng với đơn có 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ với nhỏ hơn hoặc bằng 6 sản phẩm/dịch vụ. Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tính thêm phí đăng ký cho từng nhóm bổ sung và từng sản phẩm/dịch vụ từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. Do đó, chủ đơn nên cân nhắc chỉ đăng ký cho những nhóm sản phẩm/dịch vụ mà chủ đơn dự định sẽ khai thác thương mại, không đăng ký cho tất cả các nhóm sản phẩm/dịch vụ tương ứng với các nhóm ngành ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí.

Thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

Việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu gồm các giai đoạn sau:

     - Giai đoạn thẩm định hình thức: 1-2 tháng: trong giai đoạn hình thức, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có những sai sót như sự không thống nhất về tên và địa chỉ của chủ đơn trong tờ khai và trong giấy ủy quyền, phí nộp đơn không đầy đủ hay phân nhóm hàng hóa dịch vụ không đúng, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo thiếu sót hình thức và cho thời hạn 1 tháng để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. Nếu thiếu sót được khắc phục, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

     - Công bố đơn: trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, đơn nhãn hiệu được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn có thể tra cứu thông tin đơn công bố tại trang web của Cục Sở hữu Trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn. 

     - Giai đoạn thẩm định nội dung: thời gian thẩm định nội dung theo quy định của Cục Sở hữu Trí tuệ nằm trong khoảng từ 9 đến 11 tháng hoặc đôi khi kéo dài hơn, tuỳ theo mức độ khó của từng đơn. Trong giai đoạn này, thẩm định viên có thể đưa ra những công văn từ chối cấp bằng một phần nhãn hiệu hoặc từ chối cấp bằng cho nhãn hiệu và cho người nộp đơn thời hạn 02 tháng để phúc đáp. Nếu nội dung phúc đáp của người nộp đơn khắc phục được nội dung từ chối của Cục, đơn nhãn hiệu sẽ được cấp bằng.

     - Giai đoạn cấp bằng: giai đoạn này kéo dài từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ phí cấp bằng.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu là bao nhiêu?

Phí đăng ký nhãn hiệu được tính theo số nhóm hàng hóa/dịch vụ đăng ký và số sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. Thông thường, khi nộp tờ khai đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp các loại phí sau đây:

     - Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ;

     - Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm;

     - Lệ phí công bố đơn;

     - Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ;

     - Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm;

     - Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ;

     - Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm.

Ngoài ra, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Như vậy, chi phí cho việc nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ khác nhau. Nếu một đơn nhãn hiệu chỉ đăng ký một nhóm sản phẩm/dịch vụ có không quá 6 sản phẩm/dịch vụ thì chi phí sẽ ở mức thấp nhất.

Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Khi chủ nhãn hiệu phát hiện thấy có một tổ chức/cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của mình, chủ nhãn hiệu phải làm gì để ngăn chặn hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình?

Vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay đang được các doanh nghiệp rất quan tâm, đặc biệt là vi phạm quyền đối với nhãn hiệu. Công ty Sở hữu trí tuệ HAIHAN-IP sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiến hành các thủ tục bảo vệ quyền đối với sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công việc của mình, cụ thể là: 

     - Đánh giá sơ bộ mức độ vi phạm; 

     - Gửi đơn giám định đến cơ quan có thẩm quyền;

     - Tư vấn các giải pháp pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm nhãn hiệu bao gồm: gửi thư khuyến cáo vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu;

     - Khởi kiện ra Toà án yêu cầu bồi thường thiệt hại;

     - Thực hiện biện pháp giám sát hải quan để ngăn chặn việc ra vào Việt Nam của các hàng hoá vi phạm tại các cửa khẩu.

Ngoài ra, trong một số các vụ việc phức tạp mà chủ sở hữu nhãn hiệu rất khó tiếp cận để thu thập bằng chứng vi phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của mình, ví dụ như sản phẩm vi phạm chỉ được sản xuất trong các nhà máy rồi xuất sang nước ngoài mà không được bán tại Việt Nam, HAIHAN-IP sẽ có biện pháp phù hợp để hỗ trợ khách hàng tìm được các bằng chứng vi phạm để ngăn chặn kịp thời việc sản xuất hàng hoá vi phạm gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Các bước thực hiện công việc xử lý vi phạm:

Bước 1: Gửi thư khuyến cáo đến người vi phạm, yêu cầu loại bỏ các yếu tố vi phạm ra khỏi bảng biển quảng cáo, nhãn sản phẩm, tài liệu giới thiệu dịch vụ, card visit hay bất kỳ đối tượng nào sử dụng có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu.

Bước 2: Nếu người vi phạm không thực hiện yêu cầu trong thư khuyến cáo, chủ bằng độc quyền sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu Viện Sở hữu Trí tuệ giám định sự vi phạm. Bước này là cần thiết trước khi thực hiện bước 3 dưới đây. 

Bước 3: Yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện việc xử lý vi phạm. Cơ quan chức năng là: thanh tra bộ khoa học công nghệ, công an kinh tế, quản lý thị trường. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và phải loại bỏ các dấu hiệu vi phạm. http://nhanhieulogo.com/dang-ky-nhan-hieu-tai-ha-noi-nd,24724

Bài viết liên quan:

>> Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

>> Quy trình - các bước đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm

>> Việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm có ý nghĩa như thế nào?

>> Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Sản Phẩm

>> Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Có Lợi Ích Gì?

>> Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về hồ sơ và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com/

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke