Đăng ký nhãn hiệu tại Estonia

Từ khi Việt Nam và Estonia thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ chính trị ngoại giao giữa 2 nước khá tốt, còn về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của hai bên. 

Do đó, việc mở cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Lãnh sự Estonia hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp việt nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Cộng hòa Estonia  nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trước khi đưa sang Cộng hòa Estonia . Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những tài liệu sau:

   + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

   + Mẫu nhãn hiệu.

   + Danh mục hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

   + Tra cứu nhãn hiệu.

   + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

   + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Estonia , doanh nghiệp cần tra cứu nhãn hiệu để đánh giá xem nhãn hiệu dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với  nhãn hiệu của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem nhãn hiệu có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Cộng hòa Estonia  không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cộng hòa Estonia  thông thường là 18-20 tháng

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ trong 10 năm và sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu để có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó.

 

Thong ke