Đăng ký nhãn hiệu tại Ecuador

Việt Nam và Ecuador đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế - thương mại, dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, văn hóa… Việt Nam và Ecuador nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Phong trào Không Liên kết… góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước.

Vì vậy, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu khi đầu tư vào Việt Nam cũng như đầu tư vào Ecuador.

Khi thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Ecuador hay Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành việc đăng ký thông qua đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại nước sở tại đó.

Dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu bằng hình thức nào thì những tài liệu sau là những tài liệu không thể thiếu khi đăng ký:

   + Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

   + Mẫu nhãn hiệu

   + Danh mục hàng hóa

   + Lệ phí đăng ký

Khi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, thẩm định viên hai nước đều thực hiện những bước sau:

   + Thẩm định hình thức

   + Thẩm định nội dung.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian đơn nhãn hiệu của doanh nghiệp được cấp bằng tại Ecuador là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Còn tại Việt Nam, nhãn hiệu được cấp từ 14-18 tháng kề từ ngày doanh nghiệp nộp đơn.

 

Thong ke