Đăng ký nhãn hiệu tại Đông Timor

Ngay sau khi tuyên bố độc lập, Đông Timor đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước: Trung Quốc, Inđônêxia, Ố-xtrây-li-a, Mỹ, Nhật, một số nước ASEAN…, Đông Timo cũng đã chính thức trở thành thành viên thứ 191 của LHQ  (27/9/2002), thành viên thứ 84 của IMF và WB, thành viên thứ 61của ADB và đang trong quá trình xin gia nhập ASEAN.

Nhờ mở rộng quan hệ và chiến lược hợp tác lâu dài, tạo nên việc đăng ký nhãn hiệu có tầm quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hay Đông Timor, người nộp đơn đều phải chuẩn bị những thông tin cần thiết sau:

     + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

     + Mẫu nhãn hiệu.

     + Danh mục hàng hóa.

     + Giấy ủy quyền.

     + Lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Về xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quy trình cũng giống như ở Việt Nam được tiến hành qua ba giai đoạn:

      + Tra cứu nhãn hiệu.

      + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

      + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

      + Cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên về thời gian đăng ký thì Benin được kéo dài hơn so với ở Việt Nam, tại Đông Timor  thời gian được tiến hành các bước được tính như sau:

      + Tra cứu nhãn hiệu: Thời gian tiến hành: 10 - 15 ngày làm việc.

      + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Thời gian tiến hành: 2 ngày.

      + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu: thời gian tiến hành 22- 26 tháng.

      + Cấp văn bằng bảo hộ: Thời gian tiến hành: 02 tháng.

Doanh nghiệp tại 2 nước tiến hành bảo hộ nhãn hiệu thực hiện việc nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một công ty có trình độ chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm trọng lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu đặc biệt HAIHAN-IP làm việc đặt chất lượng công việc nên hàng đầu. Vì vậy doanh nghiệp có thể tin tưởng ủy thác cho HAIHAN-IP thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu của mình.

 

 

Thong ke