Đăng ký nhãn hiệu tại đảo Cook

Quần đảo Cook là một nền dân chủ nghị viện tự trị trong liên minh tự do với New Zealand. Mười lăm đảo nhỏ trong quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này có diện tích đất liền tổng cộng 240 km² (92,7 sq mi), Khu vực Kinh tế Độc quyền (EEZ) của Quần đảo Cook bao phủ đến 1,8 triệu km² (0,7 triệu dặm vuông) đại dương.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp việt nam đã mở rộng đầu tư sang thị trường Liên bang quần đảo Cook nhằm mở rộng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trước khi đưa sang Liên bang quần đảo Cook. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm. Để doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí, phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Khi thực hiện việc nộp đơn, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành qua các bước sau:

  + Tra cứu nhãn hiệu.

  + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

  + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

    Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Liên bang quần đảo Cook, doanh nghiệp cần tra cứu nhãn hiệu để đánh giá xem nhãn hiệu dự định đăng ký có bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của doanh  nghiệp khác không. Đồng thời, tra cứu để xem nhãn hiệu có đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Liên bang quần đảo Cook không. Do Luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước có những quy định riêng về bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Liên bang quần đảo Cook thông thường là 18-20 tháng.

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ trong 10 năm và sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu để có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó.

 

Thong ke