Đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Ghana

Quan hệ hợp tác và trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Cộng hòa Ghana đều có những khó khăn, thuận lợi và triển vọng thúc đẩy hợp tác trao đổi thương mại giữa các cộng đồng doanh nghiệp, gợi ý một số biện pháp để doanh nghiệp hai bên tăng cường tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, trong đó nhấn mạnh việc các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu ký kết các thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn tại mỗi nước.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Cộng hòa Ghana trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

Dù đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam hay Cộng hòa Ghana, thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều phải có những tài liệu sau:

    + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

    + Mẫu nhãn hiệu.

    + Danh mục sản phẩm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.

    + Giấy ủy quyền.

    + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Cộng hòa Ghana đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Cộng hòa Ghana, thời hạn đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

+ Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 4-5 tháng.

+ Cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Cộng hòa Ghana, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ là 9 tháng.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Ghana, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP).

Thong ke