Đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Fiji

Cộng hòa Fiji là một nước đang phát triển, kinh tế khá nhỏ bé, phân tán. Mía, đường là những ngành chủ chốt, du lịch có triển vọng phát triển thành nguồn thu lớn cho ngân sách. Ngoài ra Fiji có thế mạnh về khai khoáng (vàng, nước khoáng...). Cộng hòa Fiji đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế với việc phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp thay thế nhập khẩu, bao gồm hàng dệt và chế biến thực phẩm. Fiji xuất khẩu chủ yếu là đường, vàng và gỗ.

Các doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu khi tiến hành đầu tư sang Việt Nam hay Cộng hòa Fiji để bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho riêng mình, đồng thời cũng tạo một thương hiệu mới tại nước đó.

Về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

    + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

    + Mẫu nhãn hiệu hàng hóa/sản phẩm.

    + Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu.

    + Giấy ủy quyền.

    + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu để đảm bảo rằng nhãn hiệu của doanh nghiệp không bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác.

Thông thường, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp phải tiến hành những bước sau:

    + Tra cứu nhãn hiệu.

    + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

    + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

    + Cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, thời gian cấp văn bằng bảo hộ sẽ là 14-18 tháng.

Đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Fiji, thời gian cấp văn bằng bảo hộ là 9 tháng.

Nhãn hiệu được đăng ký sẽ được bảo hộ độc quyền trong 10 năm và sau 10 năm doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu.

 

 

Thong ke