Đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Colombia

Cả Cộng hòa Colombia và Việt Nam đều có nhiều tiềm năng đa dạng hóa sự trao đổi thương mại của mỗi nước, thế nhưng điều đó sẽ trở thành hiện thực khi mà hai nước tiến hành các bước đi phù hợp với các mục tiêu phát triển của mình, theo đặc thù riêng của mỗi nước. Các nền kinh tế của cả hai nước sẽ được hưởng lợi từ việc hội nhập một cách tích cực, thông qua sự tham gia vào việc tạo ra các chuỗi giá trị cùng có lợi và việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại.

Khi cả hai nước đều tạo điều kiện phát triển nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào. Các doanh nghiệp hai bên đều nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền  lợi của mình trước pháp luật của nước sở tại là điều vô cùng quan trọng.

Vì vậy, doanh nghiệp đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu khi đầu tư vào Việt Nam cũng như đầu tư vào Cộng hòa Colombia.

Khi thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa Colombia  hay Việt Nam, doanh nghiệp tiến hành việc đăng ký thông qua đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại nước sở tại đó.

Dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu bằng hình thức nào thì những tài liệu sau là những tài liệu không thể thiếu khi đăng ký:

  + Mẫu tờ khai đăng ký.

  + Mẫu nhãn hiệu

  + Danh mục hàng hóa

  + Lệ phí đăng ký

Khi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, thẩm định viên hai nước đều thực hiện những bước sau:

  + Thẩm định hình thức

  + Thẩm định nội dung.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian đơn nhãn hiệu của doanh nghiệp được cấp bằng tại Cộng hòa Colombia  là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Còn tại Việt Nam, nhãn hiệu được cấp từ 14-18 tháng kề từ ngày doanh nghiệp nộp đơn.

 

Thong ke