Đăng ký nhãn hiệu tại Cameroon

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cameroon, hai nước đã có những chính sách trong việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu thị trường còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp Cameroon, tạo cơ hội mở rộng giao thương, hợp tác trong thời gian tới.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Cameroon trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam hay Cameroon, thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều phải có những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

   + Mẫu nhãn hiệu.

   + Danh mục sản phẩm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Cameroon đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Cameroon, thời hạn đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

   + Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 4-5 tháng.

   + Cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Cameroon, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ là 9 tháng.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cameroon, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

 

Thong ke