Đăng ký nhãn hiệu tại Cabo Verde

Cabo Verde là một trong những thì trường đầy tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy kinh tế. Các quốc gia trên thế giới tăng cường hợp tác và đầu tư với tại thị trường Cabo Verde trong đó có Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhận thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu khi tiến hành đầu tư vào Cộng hòa Cabo Verde nên việc đăng ký nhãn hiệu được doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

   + Mẫu nhãn hiệu.

   + Danh mục hàng hóa sản phẩm hàng hóa.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Để doanh nghiệp có thể nhận được thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp phải tiến hành theo trình tự các bước sau:

   + Tra cứu nhãn hiệu

   + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

   + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

   + Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ở đây, việc tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc, tuy nhiên lại vô cùng quan trọng đối với doanh  nghiệp khi thực hiện việc nộp đơn. Để biết được khả năng bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp có đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ tại Cộng hòa Cabo Verde, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu. Không những thế, việc tra cứu còn giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng cấp bằng nhãn hiệu của doanh nghiệp đạt khoảng bao nhiêu phẩn trăm. Điều này, sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí rất nhiều.

Do đó, việc tra cứu nhãn hiệu là do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên theo kinh nghiệm của Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Cộng hòa Cabo Verde, HAIHAN-IP tư vẫn doanh nghiệp nên thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Cộng hòa Cabo Verde là 9 tháng.

Nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn và sau 10 năm doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu. Mỗi lần gia hạn được 10 năm.

 

 

 

 

Thong ke