Đăng ký nhãn hiệu tại Botswana

Gần đây có rất nhiều quốc gia trên thế giới đều có nhu cầu đầu tư vào Botswana nên các doanh nghiệp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình trước những biến động của thị trường đầy tiềm năng như Botswana. Trước khi tiến hành đầu tư vào Botswana, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu để ngăn chặn những doanh nghiệp khác có ý định sử dụng nhãn hiệu của mình để làm nhái các sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và hình ảnh của mình.

Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại Botswana, doanh nghiệp nộp đơn cần phải thực hiện những bước sau:

  + Tra cứu nhãn hiệu

  + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần những tài liệu sau:

    + Tên, địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu.

    + Mẫu nhãn hiệu.

    + Danh mục hàng hóa, sản phẩm.

    + Giấy ủy quyền.

    + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp, văn phòng sở hữu trí tuệ tại Botswana sẽ tiến hành xử lý đơn qua những bước sau:

   + Thẩm định hình thức.

   + Thẩm định nội dung.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng được yêu cầu theo Luật sở hữu trí tuệ tại Botswana thì nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ được Văn phòng sở hữu trí tuệ thông báo Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trong trường hợp đơn nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật, đơn nhãn hiệu sẽ bị Văn phòng sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Thong ke