Đăng ký nhãn hiệu tại Bờ Biển Ngà

Hiện nay, Bờ Biển Ngà là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Phi (sau Nam Phi và Ai Cập) và là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Trong mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến tốt đẹp, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, Sở hữu trí tuệ…. giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư lẫn nhau.

Các doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu khi tiến hành đầu tư sang Việt Nam hay Bờ Biển Ngà để bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho riêng mình, đồng thời cũng tạo một thương hiệu mới tại nước đó.

Về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

  + Mẫu nhãn hiệu hàng hóa/sản phẩm.

  + Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu để đảm bảo rằng nhãn hiệu của doanh nghiệp không bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác.

Thông thường, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp phải tiến hành những bước sau:

  + Tra cứu nhãn hiệu.

  + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

  + Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

  + Cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, thời gian cấp văn bằng bảo hộ sẽ là 14-18 tháng

Đăng ký nhãn hiệu tại Bờ Biển Ngà, thời gian cấp văn bằng bảo hộ là 9 tháng

Nhãn hiệu được đăng ký sẽ được bảo hộ độc quyền trong 10 năm và sau 10 năm doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn nhãn hiệu.

 

 

Thong ke