Đăng ký nhãn hiệu tại Belize

Trên thực tế, mối quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Belize cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, nhiều hợp đồng xuất khẩu lâu dài với sản lượng lớn đã được ký kết thay cho những hợp đồng đồng nhỏ lẻ. Để tăng cường trao đổi và cập nhật các thông tin về kinh tế và thương mại, Phòng thương mại hai nước đã thiết lập quan hệ và thành lập hội đồng doanh nghiệp chung. Hội đồng này đã có những đóng góp tích cực trong việc kết nối và hỗ trợ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Điều này thúc đẩy các cá nhân, tổ chức, tăng cường đầu tư và hợp tác lẫn nhau.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều hiểu được tầm quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam hay Belize trước những thị trường đầy tiềm năng như thế. Chính vì lẽ đó mà việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa được coi trọng hơn bao giờ hết.

đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam hay Belize, thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều phải có những tài liệu sau:

  + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục sản phẩm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí/phí đăng ký nhãn hiệu.

Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Belize đều có những điểm giống nhau về thủ tục và quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ của mỗi nước là khác nhau.

Tại Belize, thời hạn đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định viên xử lý qua 3 bước như sau:

  + Thẩm định hình thức trong khoảng thời gian là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  + Thẩm định nội dung được tiến hành trong khoảng thời gian từ 4-5 tháng.

  + Cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng.

Vậy nếu một đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ tại Belize, thời gian Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ là 9 tháng.

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Belize, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tiến hành đăng ký thông qua các tổ chức đại diện của Cục sở hữu trí tuệ ví dụ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP).