Đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh

 Với vị trí thuận lợi, Bắc Ninh ngày nay chính là cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Bắc Ninh - Hạ Long. Bắc Ninh còn là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh của cả nước, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - thương mại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Các tổ chức, các nhân có nhu cầu nộp đơn đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh có thể nộp đơn qua hai hình thức sau:

+ Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu qua chuyển phát nhanh EMS.

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh thông qua đại diện sở hữu trí tuệ là một trong những chi nhánh của Cục sở hữu trí tuệ. Với việc sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho các tổ chức cá nhân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và điều quan trọng nhất là doanh nghiệp sẽ biết biết được đơn đăng ký nhãn hiệu có được cấp bằng hay không.

Dù nộp bằng hình thức nào thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Bắc Ninh đều phải có những tài liệu sau:

+ Tờ khai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

+ Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

+ Danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu

+ Giấy ủy quyền nếu đăng ký thông qua đại diện sở hữu trí tuệ.

+ Lệ phí đăng ký

Đề chuẩn bị được những tài liệu nêu trên, các tổ chức, cá nhân sẽ phải tìm hiểu các thông tư, nghị định, điều luật liên quan đến Luật sở hữu trí tuệ để đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu về mặt hình thức.

 

Thong ke