Đăng ký nhãn hiệu SAO THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Đại diện HAIHAN-IP chúng tôi có đăng ký nhãn hiệu “SAO THỦ ĐÔ HÀ NỘI” cho chủ đơn là anh Nguyễn Văn  Thành về sản phẩm giấy đa năng dùng cho mục đích gia dụng.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: Số nhà 253C B8, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ: Giấy vệ sinh; giấy ăn.

- Số đơn: 4-2019-05214

- Ngày nộp đơn: 25/02/2019

- Ngày chấp nhận đơn: 20/03/2019

Thong ke