Đăng ký nhãn hiệu SANH LONG

Rượu là một sản phẩm được phổ biến rộng rãi khắp trên thế giới, đối với người dân Việt Nam thì rượu gạo, rượu nếp cái hoa vàng, rượu sim..., đều là những tinh hoa chắt lọc trong quá trình nấu và chưng cất mang tính dân tộc của người dân Việt. Còn trên thế giới rượu có rất nhiều loại như rượu Chivas, rượu vang..., bên nước ngoài rượu họ được ngâm hay nấu theo cách riêng mà mỗi nước có.
Đại diện HAIHAN-IP được sự ủy quyền của chủ đơn nhãn hiệu đã thực hiện việc nộp đơn như sau:

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: Doãn Đức Long

Địa chỉ: Xóm 5, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mùi; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; rượu vôtca.

- Số đơn: 4-2017-15844

- Ngày nộp đơn: 01/06/2017

- Ngày chấp nhận đơn nhãn hiệu: 04/07/2017

Thong ke