Đăng ký nhãn hiệu Richy Plus

Đối với nhãn hiệu đều có ý nghĩa và hướng đến sản phẩm mà mình muốn đăng ký, nó sẽ có mối liên quan để cho người dùng có thể nghĩ đến hoặc liên tưởng đến sản phẩm, chúng tôi Đại diện HAIHAN-IP có đăng ký nhãn hiệu “Richy Plus” đăng ký cho chủ đơn là người Trung Quốc về các sản phẩm dầu gội và mỹ phẩm.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: JIFENG WU

Địa chỉ: 101 Shangcuo Village, Lugang Town, Chaonan District, Shantou City, Guangdong Province, China

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ: Dầu gội đầu; mỹ phẩm.

- Số đơn: 4-2019-04872

- Ngày nộp đơn: 19/02/2019

- Ngày chấp nhận đơn: 15/03/2019

Thong ke