Đăng ký nhãn hiệu REETEK

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH REETEK TOÀN CẦU là Công ty về mãng chính là điện công trình, với quy mô hoạt động như vậy, họ đã đăng ký thêm cho mình một nhãn hiệu về loại đồ dùng phổ biến trong công nghiệp đó là quạt công nghiệp, để phù hợp cho việc sản xuất và cũng là nhu cầu cần thiết cho các nhà máy cũng như phân xưởng.
Đại diện chúng tôi được sự ủy quyền Công ty đã nhanh chóng nộp đơn nhãn hiệu như sau:

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH REETEK TOÀN CẦU

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Xuân Dục, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 11: Quạt công nghiệp.

- Số đơn: 4-2017-08217

- Ngày nộp đơn: 03/04/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 08/05/2017

Thong ke