【Hỏi Đáp】Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?

1. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi như sau: đăng ký nhãn hiệu quốc tế là việc làm của chủ đơn muốn đăng ký bảo hộ sản phẩm/dịch vụ hàng hóa bên các nước mình mong muốn để phát triển thị trường kinh doanh và quảng bá sản phẩm/dịch vụ ra thị trường quốc tế.

2. Vậy tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu quốc tế nhằm mục đích gì?

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu đăng ký tại Việt Nam thì chỉ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp người nộp đơn mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất khẩu hàng hoá/ cung cấp dịch vụ ở nước ngoài thì có thể lựa chọn theo các cách:

- Thông qua tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ của nước ngoài để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các nước đó hoặc

- Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid

- Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid

>> Để biết thêm thông tin chi tiết về nhãn hiệu anh chị xem tại đây: Những lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

- Bước đầu là tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu quốc tế;

- Bước tiếp theo là đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

4. Các tài liệu cung cấp cho việc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài:

- Mẫu nhãn hiệu;

- Danh mục các sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký;

- Bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam;

- Chi phí, thời gian đăng ký: Sẽ theo quy định cụ thể tại từng Quốc gia, sẽ báo lại cho quý khách sau khi gửi yêu cầu.

- Giấy uỷ quyền (cung cấp sau khi nhận được yêu cầu).

5. Đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (theo thỏa ước và Nghị định thư)

- Việt Nam hiện là thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên doanh nghiệp có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid.

- Dựa trên một đơn cơ sở hoặc một đăng ký cơ sở tại Việt Nam thông qua Cục sở hữu trí tuệ.

- Người nộp đơn chỉ cần dùng một đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo mẫu quy định trong đó đánh dấu những nước thành viên mà mình muốn đăng ký nhãn hiệu

- Người nộp đơn có thể tận dụng thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi (chỉ nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất) tiết kiệm thời gian và chi phí trong trường hợp đăng ký ở nhiều nước một lúc

- Về thời hạn thẩm định đơn đăng ký quốc tế là 12 hoặc 18 tháng, tùy thuộc vào nước thành viên được chỉ định.

- Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid;

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp. 

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 

6. Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia

- Chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia cho Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia đó, ví dụ tại Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản…

- Sử dụng các công ty luật làm đại diện của mình tại quốc gia đó, hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện thủ tục đăng ký.

- Thời hạn xem xét đơn tùy thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia đó, thủ tục này rất khác nhau ở từng quốc gia.

7. Mối liên quan giữa nhãn hiệu quốc tế vào nhãn hiệu quốc gia khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid:

- Nhãn hiệu quốc tế sẽ phụ thuộc vào nhãn hiệu quốc gia trong vòng 5 năm sau khi đăng ký, nếu nhãn hiệu quốc gia bị mất hiệu lực bởi bất kỳ lý do gì thì nhãn hiệu quốc tế sẽ bị mất hiệu lực theo.

- Sau 5 năm nhãn hiệu quốc tế sẽ độc lập với nhãn hiệu quốc gia.

- Đăng ký quốc tế cũng phụ thuộc vào đăng ký quốc gia trong vòng 5 năm sau ngày đăng ký.

Trong trường hợp đơn quốc tế nộp theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid bị hủy bỏ vì nhãn hiệu quốc gia hoặc đơn quốc gia nói trên, trong vòng 3 tháng người nộp đơn có thể thay thế bằng việc nộp một đơn đăng ký cùng nhãn hiệu tại nước thành viên đó và được giữ ngày ưu tiên, Đơn sẽ được xem xét như một đơn bình thường nộp tại nước đó. 

Thời gian hiệu lực của văn bằng quốc tế là 20 năm (đối với Thoả ước Madrid) và 10 năm (đối với Nghị định thư), có thể gia hạn tiếp.

8. Cơ quan nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam 

- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định. 

- Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu. 

Xem thêm: Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Độc Quyền Như Thế Nào?

Thong ke