Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam? Những yêu cầu gì để đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp càng sâu rộng, các doanh nghiệp đang muốn mở rộng thị trường sang các nước khác nhau với những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu để được chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường. Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ để nắm rõ các thông tin được hiệu quả.

Để đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam có những thông tin sau:

  - Người đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thỏa ước Madrid;

  - Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam có những yêu cầu sau:

  - Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thỏa ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

  - Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thỏa ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

  - Ngôn ngữ sử dụng trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải chính xác, tương ứng với các nội dung thông tin về nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Các bài viết liên quan:

Người nộp đơn có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Myanmar được không?

Người nộp đơn có thể đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được không?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

Gia han hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam như thế nào?

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được xử lý như thế nào tại Lào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke