Đăng ký nhãn hiệu PANWEST

Đăng ký nhãn hiệu PANWEST

Chúng tôi Đại diện HAIHAN-IP được sự ủy quyền của Panwest S&T Co., Ltd. Tại Việt Nam để đăng ký nhãn hiệu “PANWESR” cho các sản phẩm Van kim loại, trừ các bộ phận của máy móc; van kim loại vận hành bằng tay, trừ các bộ phận của máy; van kim loại, trừ các bộ phận của máy móc, kể cả các loại làm từ thép hợp kim và titan; van kim loại cho bình chứa khí nén; van kim loại chịu được nhiệt độ cao (trừ các bộ phận của máy móc); van kim loại cho ống nước.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Panwest S&T Co., Ltd.

Địa chỉ: 61-17, Gobong-ro 658beon-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10251, Republic of Korea

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm: Van kim loại, trừ các bộ phận của máy móc; van kim loại vận hành bằng tay, trừ các bộ phận của máy; van kim loại, trừ các bộ phận của máy móc, kể cả các loại làm từ thép hợp kim và titan; van kim loại cho bình chứa khí nén; van kim loại chịu được nhiệt độ cao (trừ các bộ phận của máy móc); van kim loại cho ống nước.

- Số đơn: 4-2019-15317

- Ngày nộp đơn: 07/05/2019

- Ngày chấp nhận đơn: 07/06/2019

Thong ke