Đăng ký nhãn hiệu ME

Công ty Geo Far East Limited có trụ sở tại Hồng Kông. Ngành kinh doanh của Công ty bao gồm việc phân phối thuốc lá và các sản phẩm của mình.
Là Đại diện tại Việt Nam chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Công ty để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "ME" vào Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

- Thông tin nhãn hiệu:

Chủ đơn: GEO FAR EAST LIMITED

Địa chỉ: 14/F Cheung Lee Industrial Building No.9 Cheung Lee Street Chai Wan Hong Kong

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá điện tử; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thuốc lá; cỏ để hút; giấy cuốn thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm.

- Số đơn: 4-2017-07255

- Ngày nộp đơn: 27/03/2017

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 27/04/2017

Thong ke