Đăng ký nhãn hiệu LQ Luxury

LQ Luxury là tên nhãn hiệu mà chủ đơn là cá nhân đã ủy quyền thông qua đại diện HAIHAN-IP chúng tôi để nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ. Đối với các sản phẩm đăng ký chuyên về quần áo thời trang, để cạnh tranh các thương hiệu mạnh trong và ngoài nước cần đảm bảo tính hợp pháp hóa về luật pháp, sau đó mới đẩy mạnh được các phần chuyên sau trong việc phát triển hàng hóa dịch vụ của mình.

- Thông tin nhãn hiệu:

 

Chủ đơn: Đào Thị Thu Lan

Địa chỉ: Đội 12B, thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ: Quần áo; giày dép; mũ nón.

- Số đơn: 4-2019-05436

- Ngày nộp đơn: 25/02/2019

- Ngày chấp nhận đơn: 22/03/2019

Thong ke