【Tư Vấn】Đăng ký nhãn hiệu liên kết

 Đăng Ký Nhãn Hiệu Liên Kết

Nhãn hiệu liên kết (Integrated marks) là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

      Theo đó, nhãn hiệu liên kết sẽ bao gồm từ hai sản phẩm, dịch vụ trở lên với những đặc điểm cơ bản sau:

  • Đặc điểm về chủ thể: Các nhãn hiệu này phải do cùng một chủ thể đăng ký thì mới được coi là nhãn hiệu liên kết.

  • Đặc điểm về nhãn hiệu liên kết: Bên cạnh, cùng một chủ thể đăng ký, các nhãn hiệu được coi là nhãn hiêu liên kết phải thỏa mãn điều kiện là Các nhãn hiệu này có dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau. “Trùng” được hiểu là hoàn toàn giống nhau về cả nội dung và hình thức, “tương tự” có nghĩa là giống nhau về cả mặt hình thức và nội dung nhưng có điểm khác biệt cụ thể mà có thể nhận ra được bằng tên gọi, công dụng, tính năng của sản phẩm, dịch vụ đó.

  • Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ: Các nhãn hiệu này phải có liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp.

Nhãn hiệu liên kết có những đặc điểm nổi bật sau:

      + Cùng một chủ sở hữu.

      + Tương tự nhau về nhãn hiệu và nhóm hàng hóa, dịch vụ.

      + Liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp.

    Ví dụ: Một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu KFC cho sản phẩm Gà, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu tương tự như KFCT, KFT....cũng cho sản phẩm Gà.

Nhãn hiệu liên kết còn được gọi là nhãn hiệu bao vây, đăng ký nhãn hiệu liên kết là nhằm ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu liên kết để đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp. Đồng thời để tránh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong tương lai.

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Thong ke